Voor ouders

Ook opvoeders die te maken hebben met problemen van hun kind mogen bij de sociaal werker/jongerenwerk aankloppen voor advies. Dankzij de vele contacten kunnen ze ouders snel met de juiste personen in contact brengen, bijvoorbeeld met de jeugdpreventiewerker of het jeugd en gezins team.