Annemarie

Had ik maar een tijdmachine

Als ik terug kon in de tijd,
Was ik precies het zelfde,
Was ik een probleem,
En niemand die kon me helpen.

Mijn jeugd was niet gemakkelijk. Ik ervaarde veel stress en had zorgen over hoe het er thuis aan toe ging. Eén van de redenen waarom het op school ook niet zo goed met mij ging. Ik maakte nooit mijn huiswerk, was vaak te laat en werd er veel uitgestuurd. De docenten hadden niet goed in de gaten wat er werkelijk aan de hand was en vonden mij misschien wel lastig. Ik was ook niet eerlijk over hoe het er bij mij thuis echt aan toe ging en schaamde mij ook om het te vertellen.

Ik deed mij stoerder voor, had een grote mond en lette niet op tijdens de les. Ik was behoorlijk eigenwijs en ik dacht: “Ik heb van niemand hulp nodig, ik red mij wel”. Ik dacht dat ik de enige was met deze problemen en niemand kan mij helpen.

Nu weet ik wel beter..!
Het is niet erg om hulp te vragen. Ik hoef mij niet meer te schamen over waar ik vandaan kom. Alles wat ik heb meegemaakt heeft mij sterker gemaakt en heeft mij gevormd tot wie ik nu ben. Mijn talenten en kwaliteiten liggen vooral in het vormen, opleiden en werken met jongeren. Ik zie het als een mooie uitdaging. Ik waardeer het dat ik als jongerenwerker onderdeel mag zijn van de groep die een analyse maakt waar de problematiek van jongeren vandaan komt, hoe dat proces nu eigenlijk verloopt en vast kan leggen hoe de jongere zich kan ontwikkelen tot een mooi en volwaardig mens van deze maatschappij. Door deze ondersteuning en de analyse kunnen deze jongeren mentaal sterker worden en hun capaciteiten onderkennen en vergroten. Door aangereikte tools uit mijn eigen opleidingen en als ervaringsdeskundige kan ik deze jongeren helpen en meerwaarde geven bij hun ontwikkeling en groei naar volwassenheid in deze maatschappij.