Selecteer een pagina

Onze jongerenwerkers staan voor je klaar

Onze jongerenwerkers zijn streetwise, weten wat er op straat leeft en zijn continue op de hoogte van de laatste trends. Zij hebben overwicht, zijn in staat respect af te dwingen en weten welke aanpak het beste aansluit op de verschillende straat- en etnische culturen.

Hoe werken wij?

In de praktijk betekent dit dat het van groot belang is om te weten wat de bij jongeren speelt: Hoe staan ze in het leven? Wat zijn hun dromen en toekomstplannen? Zijn er specifieke problemen die spelen?

Slagvaardig, zorgzaam en daadkrachtig

Jongerenwerkers in Lelystad. ICP, Intercultureel Pedagogisch adviesbureau, mag in opdracht van de gemeente Lelystad vormgeven aan jongerenwerk in Lelystad. Jongeren zijn de toekomst en wij hopen dat door deze maatschappelijke investering veel jongeren geholpen kunnen worden in hun ontwikkeling, en dat jongeren actief deelgenoot kunnen worden gemaakt in het meedenken over hoe de vrijetijdsdomein vorm gegeven kan worden. Onze aanpak gaat ervanuit dat overlast veroorzaakt door jongeren sterk vermindert.

De noodzaak voor jongerenwerk werd in 2016 door verschillende raadsleden reeds verwoord door het streven van het maatschappelijke veld om gevoel te houden met wat er speelt bij de jongeren, zodat het aanbod in de het vrije tijdsdomein en welzijn beter afgestemd kan worden op de behoefte van de jongeren.

De jongerenwerkers zullen waar nodig jongeren aanspreken op hinderlijk of overlastgevend gedrag, Door samen met deze jongeren in een vertrouwensrelatie te kijken naar alternatieve tijdsbesteding, de oorzaken van hun gedrag kan er beter worden ingespeeld worden op de hun behoeften door het maatschappelijke veld.

Onze jongerenwerkers zijn streetwise, weten wat er op straat leeft en zijn continue op de hoogte van de laatste trends. Zij hebben overwicht, zijn in staat respect af te dwingen en weten welke aanpak het beste aansluit op de verschillende straat- en etnische culturen.

Kortom: Als er oog is voor zowel de belevingswereld als onmacht van zowel de jongere als het systeem, dan kan er succes geboekt worden!

Aanmelden van Casuïstiek ( door maatschappelijke organisaties)

Bent u een organisatie en zou u een casus met ons willen bespreken of denkt u dat de jongerenwerkers van meerwaarde kunnen zijn betreffende een jongere waar u mee betrokken bent, neemt u dan gerust contact op met
Fouad el Haji, +31647761192. Wilt u zich aanmelden vul dan het onderstaande formulier en wij nemen dan contact met u op.

1 + 4 =

Onze jongerenwerkers staan voor je klaar

Youssef

Mijn naam is Youssef ben Kaddour, ik ben hier geboren en getogen. Kortom een echte Lelystedeling. Ik ben er dan ook trots op dat ik me jongerenwerker in Lelystad mag noemen. Ik voel me erg in mijn comfortzone onder jongeren en heb een sterke drive om het beste uit hen te halen. Dit gaat met veel passie, vrolijkheid en een gezonde dosis humor. Jongeren kunnen drempelvrij bij mij terecht. Ik behandel de jongeren met respect, maar verwacht dit ook terug van hen. Het is dan ook een mooie uitdaging om binnen het Lelystadse mooie samenwerkingen en verbindingen te maken met onze netwerkpartners.

Vanessa

Ik ben Vanessa en woon nu een paar jaar in Lelystad en ben sinds eind mei werkzaam als jongerenwerker.

De stad ken ik nog niet op mijn duimpje, maar wil jullie en de stad mede door dit werk wel leren kennen. Ik greep daarom met twee handen de functie als jongerenwerker aan en zie dit als een hele maar mooie uitdaging. 

Bij deze nodig ik jullie uit, om samen Lelystad te ontdekken en hoop dan ook, om samen te werken aan de toekomst van deze stad.

Ze zeggen: De jeugd heeft de toekomst en dat klinkt als muziek in mijn oren. Muziek is namelijk mijn passie, dus als je mij ziet, schroom niet om me aan te spreken, laat van je horen!

Ik hoop dat ik een goede band kan opbouwen met de jongeren en jong volwassenen, door mezelf zo veel mogelijk voor hen in te zetten. Ik kijk uit naar de samenwerking en hoop dat ik de schakel kan zijn tussen de jeugd en alle organisaties. Ik hou het graag laagdrempelig, maar ben zeker wel doelbewust.

 

Marcel

Hallo, ik ben Marcel en ik kijk er naar uit om de jongeren in Lelystad verder te helpen. Met mijn ervaring bij defensie wil ik het talent van de jongeren ontdekken en daarop inzetten zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen.

Een persoonlijke band is essentieel om goed te kunnen investeren in de jongeren. Daarnaast zal ik de vertegenwoordigen bij (maatschappelijke) organisaties om ze ook op die manier verder te helpen richting een toekomst waarin ze zich kunnen ontplooien op hun eigen manier.

Jongerenwerk Lelystad kent een wijkgerichte aanpak. In de praktijk betekent dit dat jongerenwerkers als aanspreekpunt fungeren voor de aan hen toegewezen stadsdelen. In de afbeelding beneden ziet u een uiteenzetting van de stadsdelen met de corresponderende jongerenwerker. Hebt u een vraag aan Barry, Vanessa en Youssef, bel ze dan direct op hun mobiele telefoon. Zo houden we de lijntjes kort.

Hiernaast zie je wie wanneer werkt.

Werktijden

13:00 – 22:00 uur

Wie werken er?

Vanessa 13:00 tot 18:00 uur
Youssef 14:00 tot 18:00 uur
Marcel 14:00 tot 18:00

Werktijden

13:00 – 22:00 uur

Wie werken er?

Vanessa 13:00 tot 18:00 uur
Marcel 14:00 tot 18:00

Werktijden

13:00 – 22:00 uur

Wie werken er?

Vanessa 13:00 tot 18:00 uur
Youssef 14:00 tot 18:00 uur
Marcel 14:00 tot 18:00

Werktijden

13:00 – 22:00 uur

Wie werken er?

Vanessa 13:00 tot 18:00 uur
Youssef 14:00 tot 18:00 uur

Werktijden

13:00 – 22:00 uur

Wie werken er?

Youssef 14:00 tot 20:00 uur
Marcel 14:00 tot 20:00

Werktijden

13:00 – 22:00 uur

Wie werken er?

Youssef 14:00 tot 20:00 uur
Marcel 14:00 tot 20:00

Hoe werken wij?

Het jongerenwerk heeft als doel dat de jongere goed functioneert en toegeleid wordt naar een passend aanbod. Jongeren helpen bij het zoeken naar oplossingen voor individuele problemen maar ook aandacht voor (problematiek rondom) groepen jongeren op straat”.

(bron: Gemeente lelystad)

In de praktijk betekent dit dat het van groot belang is om te weten wat de bij jongeren speelt:
Hoe staan ze in het leven? Wat zijn hun dromen en toekomstplannen? Zijn er specifieke problemen die spelen? Hoe zit het met peer pressure? Hoe denken de jongeren over Lelystad en wat zouden zij graag veranderen? Wordt er voldoende naar hen geluisterd? Voelen jongeren zich thuis in Lelystad? En is het jeugdaanbod van de gemeente en het maatschappelijk veld wel passend? Maar ook hoe zit het met overlast en hinderlijk gedrag? En wat ligt hieraan ten grondslag?

Al deze vragen vormen een rode draad door het werk van onze jongerenwerk, waarbij oog is voor de individu en zijn context, maar ook voor de individu binnen een groep. De jongerenwerkers hanteren binnen hun contacten met de jeugd de volgende uitgangspunten:

  • Altijd vanuit het positieve

  • Vertrouwd gezicht en vertrouwenswaardig

  • Geloven in de kracht van jongeren, maar zijn waar nodig hard op inhoudsniveau. Altijd zacht in de boodschap

  • Assisteren bij toeleiding naar sport, cultuuractiviteiten, school en of zorg

  • Geven advies over het vrijetijdsdomein en koppelen terug naar het maatschappelijke veld

De jongerenwerkers zijn een spil in het web, en zullen nauw samenwerken met alle relevante partijen in Lelystad om jongeren te assisteren en verder te helpen in hun persoonlijke levenswegen. JongerenwerkLelystad zal ten behoeve van haar werk aansluiten bij initiatieven die momenteel worden uitgewerkt door bijvoorbeeld de gemeente Lelystad. Een voorbeeld hiervan is het 7 stappenmodel, wat gericht is op een persoonsgerichte aanpak van problematische jongeren door interventies die integraal zijn opgemaakt door alle relevante partners, en waarbij de gemeente de regiefunctie bekleedt. De jongerenwerkers zullen actief naar buiten treden en de jongeren actief benaderen waarbij beroep zal worden gedaan op alle relevante partners in de keten

Contact

Wilt u meer informatie over dit programma of hoe wij u kunnen helpen? Vul hiernaast het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.