Onze jongerenwerkers staan voor je klaar

Onze jongerenwerkers zijn streetwise, weten wat er op straat leeft en zijn continue op de hoogte van de laatste trends. Zij hebben overwicht, zijn in staat respect af te dwingen en weten welke aanpak het beste aansluit op de verschillende straat- en etnische culturen.

Hoe werken wij?

In de praktijk betekent dit dat het van groot belang is om te weten wat de bij jongeren speelt: Hoe staan ze in het leven? Wat zijn hun dromen en toekomstplannen? Zijn er specifieke problemen die spelen?

Nieuws uit de stad

ICP advies gaat jongerenwerk uitvoeren in Lelystad

Het bureau Intercultureel Pedagogisch advies (ICP advies) gaat jongerenwerk uitvoeren in Lelystad. ICP advies zet naar verwachting drie parttime jongerenwerkers in. De gemeenteraad van Lelystad heeft in de programmabegroting 2017 middelen beschikbaar gesteld voor de...

Jongerenwerk Lelystad officieel van start

Op 3 juli vond de officiële lancering plaats van jongerenwerk Lelystad in de Atol Plaza te lelystad. Genodigden voor de bijeenkomst waren ketenpartners. Belangrijke doelstelling van de bijeenkomst was kennismaking met het maatschappelijk veld en een begin te maken met...