Selecteer een pagina
Het bureau Intercultureel Pedagogisch advies (ICP advies) gaat jongerenwerk uitvoeren in Lelystad. ICP advies zet naar verwachting drie parttime jongerenwerkers in. De gemeenteraad van Lelystad heeft in de programmabegroting 2017 middelen beschikbaar gesteld voor de inzet van jongerenwerk. Uit de aanbestedingsprocedure die vervolgens heeft plaatsgevonden, is ICP advies naar voren gekomen als partij die deze opdracht uit gaat voeren.

Lees het hele bericht op Lelystad.nl